เกี่ยวกับแอมเจน

แอมเจนมุ่งพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากชีววิทยาสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่ทรมานจากโรคร้ายต่าง ๆ ด้วยการค้นพบ การพัฒนา การผลิต และการสร้างนวัตกรรมการบำบัดรักษามนุษย์ แนวทางนี้เริ่มจากการใช้เครื่องมือ เช่น ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับพันธุศาสตร์มนุษย์ เพื่อคลี่คลายความซับซ้อนของโรคและเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยามนุษย์

แอมเจนใส่ใจในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง และใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์หรือยาชีวภาพ (biologics) เพื่อแสวงหาวิธีการที่ช่วยส่งเสริมผลลัพธ์ด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างมาก หลังจากเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต่ปี 1980 แอมเจนเติบใหญ่จนเป็นบริษัทไบโอเทคอิสระชั้นนำระดับโลก ได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยนับล้านทั่วโลก และกำลังพัฒนายาหลายชนิดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

บุกเบิกยาแผนใหม่

ผลิตภัณฑ์ยาของแอมเจนบำบัดรักษาโรคร้ายแรง กิจการของเรากระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่า 75 ประเทศและได้รับการยอมรับจากผู้คนนับล้านที่ต่อสู้กับโรคมะเร็ง โรคไต โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคกระดูก และโรคร้ายประเภทอื่น โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ยาของเรารักษาโรคต่าง ๆ ที่มีทางเลือกการรักษาน้อยหรือเป็นทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับยาชนิดอื่นที่ใช้ทั่วไป

การวิจัยเชิงนวัตกรรม

ความเข้าใจเรื่องกลไกทางชีวภาพขั้นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เป็นรากฐานของการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ของ แอมเจน และเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพทั้งในแนวลึกและกว้าง แนวทาง “เริ่มจากชีววิทยา” (biology first) ของแอมเจนเปิดทางให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษา molecular pathwayของโรคก่อนตัดสินใจว่ายาชนิดใดหรือวิธีการรักษาใดเป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากความก้าวหน้าด้านพันธุศาสตร์มนุษย์เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับโมเลกุลขั้นพื้นฐานของโรคมากขึ้น เรื่อย ๆ ดังนั้น คาดว่าเราจะสามารถปรับปรุงวิธีการบ่งชี้และตรวจพิสูจน์เป้าหมายของโรคในมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง

ความสามารถด้านการผลิตระดับโลก

การรักษาผู้ป่วยโรคร้ายนับล้านทั่วโลกต้องอาศัยการผลิตยาชีวภาพที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นยาที่ให้ผู้ป่วยด้วยการฉีดใต้ผิวหนังหรือเข้าทางหลอดเลือดดำ ในฐานะผู้ผลิตยาชีวภาพชั้นนำระดับโลก แอมเจนมีประวัติที่โดดเด่นมากในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพสูงสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และการทุ่มเทเอาใจใส่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเราผลิตแต่ยาชีวภาพที่มีคุณภาพสูงในการผลิตแต่ละล็อตเท่านั้น ที่แอมเจน การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้มีความสำคัญพอ ๆ กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์