พันธกิจของแอมเจนคือการช่วยเหลือผู้ป่วย เราอุทิศเวลาทำงานเพื่อมุ่งขจัดโรคร้ายที่กระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนเป็นยารักษาโรคได้

บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด

แอมเจน บริษัทไบโอเทคชั้นนำระดับโลก เปิดสำนักงานในประเทศไทยเมื่อ 2015 เพื่อให้ผู้ป่วยที่ทรมานจากโรคร้ายมีโอกาสเข้าถึงยาแผนใหม่ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในวงการเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย และช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมนี้เจริญเติบโตต่อไป